Su persona π – Kazirmut Knoblauch

pro/vokati/vně produktivní prodlení
počalo počátek propastné potíže
propast polkla
podezřelého provazochodce
podtrhla
poruchu paměti

pokrok pohořel
pazoury politického populizmu pustoší populaci
popírá první poslední
pipipunčoška pospíchá
patu podráží pád
prdlé punkáče podporuje papundekl pohádky

popírání prohnané propagandy
popřelo podnební průtrž
průmyslové petržele
pod prapory posvátné popravy
pravd
plků pudových poskoků

Veřejné tajemství – jajn

Nic není skrytého, co nebude zjeveno. (Luk. 8,17)

Přirozenost se ráda skrývá. (Hérakleitos)

Rozevírání je vlastní stahovat se do skrytosti. (Zdeněk Neubauer)

Funkcí spasmu je uvolnění, není skrytého co by nevyšlo na světlo. (Kazirmut Knoblauch)

SU naděje která za nadílku se vydává
SU tvá představa
mířící do dálky
a dříve než se naděje naděje
je v tom
dříve než 3krát kokrháč za/vře kohouty
ropovodu krev
anuluje děj … nic se neděje … to nic
jen rozděluje aby si oponoval
buňky množí se puritánským dělením
a násobí sou(-l-)čtem
v inkubátoru otvoru pře/čten
kubických do/centů
zlámanou grešlí podílu
lomeno prolomené temeno
na mínus tři šestky
zbal si svý švestky
a vrať se na star/to/v/ní čáru
vrčet čim čarará čim čim čim …
řinu se ti pryč z očí i pryčny
pryč ti z očí prýštím
SU obsah který za nádobu se vydal
jdu dál …
SU jiný text se stejným názvem
vem kde ven řídnu
SU druhé vydání paraparusie
SU pečeť
sčot početí neposkvrněného škvrněte
brečím si do bejlí
the tú theú

Oči sta mýtů – Milan feat. jajn.

Wundern darf es mich nicht, daß manche die Hunde verleumden:
Denn es beschämt zu oft leider den Menschen der Hund. (Arthur Schopenhauer: Parerga und Paralipomena)

hund
zvuk ú-booot
hluk špína
žal a želatina
kobercová očista mýtů
na klepači visí bořitelé mýtů
na úponcích úplnost
zombie od Slavkova
la bagarre d'Austerlitz
sestřenka v kopretinách leží studená
má kolena odřená
o ostré střepy
daily lady will dally with Daily Mail
na hřebeni kos
une nymphe amie d'enfance
dost možná misoginem byl
více asi miloval toho pudla
než ty dvě dámy
jejichž pěšince se vyhýbal
objet dar
Dolores dort obědvá
úzkost padá do hrobu
který se rozšiřuje dělitelností
vyrůstajících čidel čísel
katalyzátorem procesů je struktura
vyplazeného jazyka

Kdyby K – D – Š – Luboš Vlach

kdyby kořen hebreů nebyl separací
kdyby svatosti herba separace
  neoperovala na odluce
kdyby se svatost nebyla byla vydělila
kdyby se s tím nepárala
  to bychom se asi nikdy neviděli …
  nepotkali … nešli si naproti …
  nebyli proti … v sobě
  samosebou protivní
kdyby ta skvrna nevrněla na posvátném břehu
  neodstřelila by samodruhou nečistotu

Já jsem tvůj JHWH … tys mne vydělil/a jako já. (Leviticus 11,46)

Definice krásy – Walter Pater

Mnohokráte pokusili se kritikové umění a básnictví vymeziti abstraktně krásu, vyjádřiti ji nejobecnějšími výrazy, nalézti pro ni nějakou obecně platnou formuli. Cena těchto pokusů nejčastěji spočívala v nabádavých a pronikavých poznámkách pod čarou. Taková šetření pomáhají nám velice málo k prožívání pravého umění neb básnictví, k rozlišení, co je v nich více či méně výborného, nebo k jemnějšímu neb přesnějšímu užívání pojmů krásy, výbornosti, umění a básnictví. Krása, jako všechna zkušenost lidských smyslů, je relativní; a definice její stává se tím nesmyslnější a neužitečnější, čím více se domáhá abstraktnosti. Určiti krásu nikoli co možná nejabstraktnějšími, nýbrž co nejkonkretnějšími výrazy, nalézti nikoliv její obecnou formuli, nýbrž formuli, vyjadřující nejpřiměřenějši ten nebo onen zvláštní její projev, to jest úkolem každého pravého estetika.

bitva_u_slavkova

Rozkrok pokroku – jajn. feat. Milan

Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen.
Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt.
Dann wird sie bekämpft.
Und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen.
(Arthur Schopenhauer)

Schuster bleib bei seine Leisten. Der Stein spricht von den Sünden zwischen dem Feuer der Insel und dem Scheitern der Nacht. Jak se děje dějí? Nehýbá se ten pohyb? A pěkně mi povězte, svýma slovama, všechno na co vzpomenete … Tupě civí do chorobopisu před ním. Nic si nevybavuju. Prázná místa v paměti vyplňují vidiny těsně pod prahem vnímání, které mizí jakmile se je pokouší pojmenovat  …jakoby je někdo se smetáčkem a lopátkou zametal … mizí stopy v prachu. Doktor jí podal OPC ampulku. Dýchejte zhluboka … napočítejte do dvěstě padesáti. Nebyla jste na dvou místech zárověň?

Dva nula nula dva nikdo nevi pro koho – jajn feat. Milan Haußmann

Ty a ozvěny ozvěny tmy
aneb války o světy

ty
a jiné
my
odmítlo kolaboraci s policajty a odlítlo
fízlácký drony vzaly svůj kříž a pro/následovaly ho
my
se vyznáváme a popíráme
moc se v to nevyzná/me
u svaté zpovědi ti všecho povědí
my
pře přijímáme a odmítáme
my
chceme změnit zmatky proměny
nastolit inflaci měny a ponechat vše beze změny
nikdo jiný než
my
nemůže nařizovat
to by to tu tmu tady mohl řídit kdejaký břídil
či debil s třemi doktoráty
my
však máme ornáty orace a pastelky pastorace
máme antony a vycvičené hyeny hygieny
dosti už jsme s těma chuligánama měli soužení

a na narušitele našeho rauše
došlápnem si dálkovým ovladačem z gauče

Lesy – Pentti Lincola

Starý les v Talaskangas

Druhý úvodník Helsingin Sanomat publikovaný 27. februára tvrdí, že prales so svojimi rastlinami, hubami a zvieratami nemá pre prírodu cenu vyššiu než les, ktorý bol zmladený, alebo holorubne vyťažený a znova vysadený: takpovediac pole stromov, ktoré je vyskladané zo svojich rastlín, húb, alebo zvierat. Úvodník tiež svoju argumentáciu podtrhuje drevorubači neničia prírodu, aj keď stromy rúbu. No iste. Dovolím si povedať tri krátke príbehy o troch pralesoch vo Fínsku. Prvý les bol vypílený a postupne aj vyčistený od všetkých kmeňov; na jeho mieste bola vysiata pšenica. Neviem o tom, žeby tu prebehla nejaká zmena od piky: pšenica je jednak natoľko zelená a prirodzená ako tristoročné sosny a tvarom zhruba taká ako do šírky dvojmetrové osiky.

Druhý les bol tiež pováľaný a na mieste kde stál vyrástol priemyselný podnik; okolo tridsať hektárov dláždeného terénu zaprataného skladmi a parkovacími miestami. Tento nový prirodzený les bez pochyby zelený nebol, ale obývali ho živí ľudia; a ľudia sú asi tak cenní ako zbytok živej prírody. Tretí prales bol vyrúbaný po dopade kusa kameňa, ktorý sa hnul kôli traktoru, a niekto si to všimol. Nie dlho nato sa na tom mieste do stometrovej hĺbky týčila baňa. Príroda tu žiadnu zmenu v podstate neprekonala: nové dno sto metrov pod tým starým je rovnako prirodzené. Veky do minulosti tu stála hora vysoká päť tisíc metrov.

No pre porovnanie rozpoviem ešte príbeh, ktorý bude posledný, a je celý úplne zo sveta ľudí. Existovalo kedysi mesto v, ktorom stála veľká, starobylá katedrála. Omše a ďalšie cirkevné bohoslužby v katedrále fungovali. Budova sama, ale už mala svoje roky, bola neúmerne vysoká a jej udržiavanie sa predražovalo. Zrovnali ju teda so zemou, a na jej mieste postavili sálu s vystuženého plastu, ktorú pokrývala plechová strecha. Tá bola lacná na vyhrievanie, a údržbu. Bohoslužby sa naďalej v novej budove konali, ale výdavky prišli stále draho. Halu teda nakoniec strhli a miesto zrovnali v pole. Na poli sa nedeľa čo nedeľa ráno slúžili omše, inokedy tu zase boli trhy a taktiež futbalové zápasy, alebo hokejové stretnutia atď. Za studených zimných nedeľných rán boli omše skrátené; no neostalo bez povšimnutia, že benefit liturgie nebol v jej dĺžke: záleží na tom, kto má akého oddaného a prístupného ducha.

Apokalypsa Veliké noci – jajn feat. Milan Haußmann

nastala moc vědců
ohraný ochraný dohled
nasazuje pandemii korunu
rozkvetlo
další císařovo konečné řešení
hromadný hrob druhého příchodu

soukolí se dá do chodu
uzda upře světlu stín
přitvrdí poměry proměny
náhubkový zákon zatne pěsti půstu

zdání udílení odpustků
zatkne živlovou podstatu
vědci se otřepou a jdou na věc …
cytokineze v poměru s poměrností
a svůj potěr pověry
upletou si na sebe bič pletky
strhnou blůzku
velké sestře
uhnětou hněv tlupy
bude to hned …

Stigmata úžasu – Emil Cioran

Byť ustatý nie iba tým po čom si túžil, ale aj tým po čom si túžiť len nechcel! Vskutku unavený z každej možnej túžby.

⚫ ⚫ ⚫ 

Mať nejaký zmysel pre večné iba v negativite, v tom čo spôsobuje bôľ, v tom čo bytie marí. Na večné sa obrátiť iba v prípade vyhrážok, frustrácie, vytúženej a sklamanej extáze, absolútna zahliadnutého a nezvykle málokrát dosiahnutého; predsa len, ale čas od času transcendovaného, preskočeného, ako keď utečieš pred Bohom …

⚫ ⚫ ⚫ 

Byť naveky strápený eminentne loajálnymi bolístkami a nezmanažovať o nich kohokoľvek presvedčiť. Predsalen, ale keď to človek domylí je to len fér: beztrestne sa v spoločnosti talentov mluvky a leva salónov nikto neohreje. Akoby kto neskôr koho presviedčal o existencii radosťou predchnutého martýra?

⚫ ⚫ ⚫ 

Rád, by som bol vedel meno toho autora, ktorý tak pozoruhodne vystihol náturu extravagantnej singularity Boha.

Syndikovat obsah

Kalendář akcí

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31