Cesta do nebe – Zuzana Růžičková

umira_na_krizi

Jeden pak z těch zločinců, kteříž s ním viseli, rouhal se jemu, řka: Hej, ty jako rušíš chrám a ve třech dnech vzděláváš, pomožiž sám sobě i nám. Jsi li syn Boží, sstupiž s kříže.

A odpověděv druhý, trestal ho, řka: Ani ty se Boha nebojíš, ješto jsi v témž potupení? A my zajisté spravedlivě, nebo hodnou pomstu za skutky své béřeme, ale tento nic zlého neučinil.

I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.

I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.

Antisystémové řešení – Milan Haußmann feat. jajn

TŘEŠTĚNÍ!
vazby weby nitě v síti → která tě chytí
třísky v oční síti
:čas :změna :síla :rozklad :zrnění :třesoucí se obraz
bigbeat třesku za rozbřesku
krize je celosvětová a má mnoho podob …
břevna v oční sítnici
vulgárně přitvrdí a smaže hranice →
sebe sama    mám s sebou roznětku velkého třesku
máš šest rukou šest nohou a šest kund → jsi bohyně ← jsi jediná
šest set šestašedesátka … nerada by přišla zkrátka
barbie Kálí s vejci v akci. včera na Vaňkovce s vejcovody
do NEBES rozjely se pojízdný schody
bílé pečivo, alkohol a polotovary v extázi … rozhoupaly se jí kozy
hody HODY bez nehody
vzdejte se veškerých nadějí! konzumujte glutámát!

Lebanon Hanover v Esslingen

Po bezesném spánku se venku zatím setmělo … oproti slunečnému odpoledni se o poznání ochladilo. M. vycouvala s garáže. Setmělou ulici osvětluje nažloutlé světlo luceren. Cesta nočním městem … je po sedmé a provoz se uklidnil.

Tankuju plnou a pak jedeme směr Esslingen Neckartalem. Za okny se míhají, Plizhausen, Neckartenzlingen, Neckartailfingen, Nürtingen, Köngen, obchodní a nákupní centra, rozsvícená navěstí hospod a rychlých občerstvení, M. předjíždí pomalu jedoucí Porsche odkudsi z Bavorska, zřejmě neví kudy kam, na horizontu rostou k nebi komíny elektrárny Altbach … a Esslingen. Projíždíme po levém břehu Neckaru a pak podle sjíždíme z dálnice …

„Jsem ti říkal rovně, tak proč jedeš doleva.“

M. nasraně odpovídá, že si to dál můžu odřídit sám.

Míjíme malebný podnik s malebným názvem Doxa … snad někdy jindy a spíše nikdy … M. minula Daimlerstraße, tak doprava po Boschstraße. Hledá místo k zaparkování, slalom mezi autosalony, autoservisy … Konečně zastavuje před blokem novostaveb … zprava stavební jáma zarůstá náletovou vegetací …

Kulturzentrum Dieselstraße je plné punkáčů všech věkových kategorii, razítko u vstupu … jako vždy, potom cesta k baru, tentokrát, campari orange … V sálu se točí pásový magnetofon, Revox to není, ale vypadá to dobře, mladík snaživě svíjí u mikrofonu a mačká klapky moogu … M. to příliš nezajímá, pije colu a sleduje punkáče a další excentrické existence, kteří se pohupují v rytmu, zdraví se přátelé a známí …

vidím ocelárnu
ocelové kostry z ocelových kostí
vítejte v Německu a příjemnou zábavu
v nekonečné šedi nekonečných dnů

Cesta kříže – Zuzana Růžičková

pod_krizem_pada

Vyšel Ježíš ven nesa korunu trnovou a plášť šarlatový. I řekl Pilát: Aj člověk. (Jan 19,5)

Cesta pravdy – Zuzana Růžičková

odsouzen_k_smrti

Pilát povolal Ježíše a řekl jemu: Ty jsi král Židovský?

Odpověděl Ježíš: Sám-li od sebe to pravíš, čili jiní tobě pověděli o mně?

Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem já Žid? Národ tvůj a přední kněží dali mi tebe. Co jsi učinil?

Odpověděl Ježíš: Království mé není z tohoto světa.

I řekl mu Pilát: Tedy král jsi ty?

Odpověděl Ježíš: Ty pravíš, že král já jsem. Já jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy slyší hlas můj.

Dí jemu Pilát: Co jest pravda?

Šenkyřík, Jirous, Vtípil – I vši – recenze

Tomáš Šenkyřík a Tomáš Vtípil zkoumají fenomém zejména mariánské zbožnosti v díle Ivana Martina Jirouse. Výsledek dostal tvar kompaktního disku s lakonickým a zároveň nezvyklým názvem I vši.

Rozpomeň se, o nejdobrotivější Panno Maria, že nebylo kdy slýcháno, aby, kdo se odevzdával do ochrany tvé, o přispění k tobě volal, neb o přímluvu tebe žádal, od tebe byl opuštěn. S touto vroucnou důvěrou hledám i já ubohý hříšník, u tebe své útočiště, o Panno panen, Maria, Matko Ježíše Krista. K tobě se uchyluji, k tobě utíkám, co hříšný stoje vzdychaje a chvěje se před tebou. O panovnice světa, matko věčného Slova, nezhrdej slovy mými, nýbrž slyš je milostivě a vyslyš mne ubohého … (Motlitba sv. Bernarda k Panně Marii)

„Tomáš Vtípil je po vážném úrazu hlavy, leží na JIP u Svaté Anny. Je stabilizovaný a mimo ohrožení života. Návštěvy jsou zatím vyloučené. Díky, že na něj myslíte, vysílání dobré energie pomůže.“ Zpráva na facebooku mluví sama za sebe.

Fascinace, ryzí fascinace

Dneska palety, zítra rakve … Pozor! Pozor! V Bavorsku řádí králičí mor. Andělem smrti a zápornou postavou dne se stal Zdeněk Kovář. Třiašedesátiletý důchodce, původním povoláním elektikář, vstoupil po poledni do restaurace Družba. Nepříliš vábný podnik leží v Uherském Brodě a de fakto na každém maloměstě.

Otevřely se dveře. Za sebou je zahouchl až skleněné tabulky zadrnčely. Vešel starší prošedivělý pán s igelitkou a deštníkem. Bez povšimnutí prošel lokálem a postavil se k baru. Pan Zdeněk, familierně Zdenda, v kapse zimní bundy odjistil a bleskově vytáhl legálně drženou krochnu a bez rozmyslu to našil do stolu štamgastů. Záhadou zůstavá proč si nepřisedl a nenachmelil se s nimi.

Jarboe a Helen Money ve Freiburgu

Nedělní podvecěr v polovině února násobí nehostiný pocit průmyslové části Freiburgu. M. nevěděla, co na sebe … „Černou.“ poradil jsem jí. Masopustní veselí – tady? Procházíme neznámým městem, neznámým světem, ulicí Bezejména a hledáme kavárnu, kam bychom se mohli ukrýt.

ne nejde je zakrýt
před pohledem
tři věci nejde ukrýt

měsíc
slunce
měsíc
slunce

měsíc slunce měsíc slunce a pravda

podívej se ven

hledej měsíc a slunce

podívej se dovnitř

a hledej

a hledej pravdu

Bandy česnekový – jajn

(Tranzit Of Garlic – An Alternative Music Taxonomy)

Tajemné, nezbadatelné jsou velké širé sprosté lány pop kultury. Ale i v nich zanechává česnek svou charakteristickou stopu → kadidlo → kult → mixpult … Je jasný, že hlas česnekem jasní. Odhleňuje dokonce i zaneřáděný pop, to je hned (in head) jasný. Mnohé léky jsou totiž na nemoci, ale (ref.: s česnekem je tomu jinak, ten je na zdraví …) Hudba léčí.

What genre is Garlic? ♪ ♫ New Out Hop ♫ ♪ ?? Freakfunk’n’roll česnek je – hraniční linií popu. Je to ten nejuniversálnější výpěstek světového náboženství. Chvalozpěv pěstěný po celém globu. Není to až tak překvapivé – garlic je idiomem lůna, starou vestou v(-ze-)stupu, garlic sauce je slangovým pojmenováním poševního sekretu pohlavně vzrušené ženy (I stane se potom, že vyleji ducha svého na všeliké tělo …); v taneční (zejména rave) scenéryji se idiom garlic ujal koncem (pánevním) devadesátých let (mj. se vztahoval na odér trsajících těl.) Posléze se tentýž termín zabydlel i v dalších významových rovinách; pojmenovává hudbu mišungu různých logických typů (mutantní bpm dance fúze industrial/house v ambientním dressingu). Lze ho tedy bez nadsázky považovat za příčný a odůvodněle se domnívat, že zbytněl v samostatnou stylovou kategorii.

Homérovo BEST-UF!

Spolek pro dobrý pocit (ad Sensum Bonum) vydává sestavu Homérových básní. Kniha vychází jako malonákladová bibliofilie pro přátele, básníkovy souputníky a příznivce undergroundové scény … Toliko oficiální status.

Sbírka básní bude uvedena a pokřtěna 14. února 2015 během oslavy pětadvacátých narozenin kapely Tyršova spolešnost v brněnském sále Melodka (Kavárna Stadion na Lenince). Hosty večera budou Idiot Crusoe, Já jsem poznal … a Pechanin depresivum.

Kniha, jejíž editorem je Mirek Švejda, je rozdělena tematicky do tzv. boxů. Každý oddíl obsahuje několik textů, které se vztahují k uvedenému námětu: Katze, Dny, Ptáci, Jude, Polit, Putik, Pakec, Sakrál, Špitál, Sociál, Sur reál, Anál, orál a tak dál, Štatl, Sebermut, Cit, Rod, Krchov, Smrt … inu oblasti, kde duše Homérova dlela nebo se jeho tělo nacházelo.

Syndikovat obsah

Kalendář akcí

«  
  »
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Nejbližší akce