Pátek 17. června 2016

protože nepočítám s nějakým vydáním svých „sebraných spisů“ (už vyšly: před několika dny mi vzácný člověk, můj hlavní lékař-zachránce při mém pobytu na královéhradecké klinice, poslal na fotografiích vysoký štos tlustých složek mých lékařských záznamů mezi dubny 2015-2016 – váha 33,3 kg), předpokládám, že do tohoto obnoveného blogu budu vkládat i některé okrajově publikované, nebo nepublikované zcela, texty, na které třeba zrovna narazím nebo k nimž mě přivede nějaká všednodenní „nahodilost“ a o nichž vím, že už je nejspíš nikdy nikde nevyužiju, ne že bych necítil úctu a respekt k Petru Královi, ale vím, ať jsem napsal či napíšu v životě cokoli, že bych nějak podobně nedokázal vůbec se svým psaním zacházet, jako on pracuje při svých jistě obdivuhodných „souborech“, umořilo by mě to, ztratil bych chuť k jídlu, přestal bych zpívat, mluvit, žít, nic z toho nechci, budu pokračovat touto cestou, kterou jedinou – snad – jsem schopen garantovat, přátelé z revue HOST mi posílají každý měsíc jejich časopis, který mě udržuje ve „formě“ vůči současným literárním trendům („up to date“, jak už kdysi říkával pan J.

Dál cestou – čtvrtek 16. června 2016

psal jsem onehdy, že k blogu se už nejspíš nebudu moci vrátit, z obavy před opakováním, „osobním klišé“, únavností „stařeckého skuhrání“, či kdoví ještě kvůli čemu, hlavně jsem tím chtěl šetřit případné čtenáře, ale zjišťuju, že mě to stále láká, ta živost, tkvění v přítomnosti, ba v okamžiku, který stále ještě na tomto světě zažíváme, byli za mnou zde předevčírem přátelé z rozhlasu, rozhodli se uvést na těch svých neviditelných vlnách ukázky z knížky, která vyšla před časem péčí přítele Dana Podhradského, svazku mých počátečních blogů z r.

Kristina Láníková – Pomlčka v těle – recenze

Struktury ze slov, nevyjádřené subjekty, oznamovací věty … poetika Kristiny Láníkové nehýří složitými epitety, nýbrž se omezuje na oznamovací věty, pohledy z okna, intimní hygienu, záznamy pod kůží i na těle. Vše spojuje – volně řetězí slova. Vytváří syntakticky správné věty, které spolu snad ani nesouvisí. V prolukách, v pomlkách hledám významy, ponořuji se …

k díře stačí málo
ale být vedle je něco jako místo
kde se nakonec uvelebíš

protože vedle je nejblíž

Hledám cestu ven. Jedu vlakem. Naproti u okna sedí blondýna. Pod prahem slova protékají vědomím. Těkají. Kuplety bez příčinné souvislosti hýří bez konce a začátku. Bloudím labyrintem …

Noha přes nohu – Kristina Láníková

× × ×

v úzké škvíře za dřevěným ostěním pokoje
vlhne tkáň

blátem se obalíš ze zvyku

je slyšet, jak se mírně hloubí podlaha
jak málo stačí k díře
k větám kypřeným pod jazykem

vedle je nejblíž
v měkčích koncích prstů máš násobky jiných těl
tísní se v nich slouplá volná těla

vplazím se dovnitř s něčím ostrým nebo s něčím tvrdým

Nekuř tu propagandu! – Luboš Vlach

Pašerák šera přistižen letišti. Odhallili pasažéra, který se odbavil aniž k proclení přihlásil 20 000 cigaret. Muž ze Senegalu vyzvedl dva kufry a rázoval k zelenému východu – Nic k proclení. Paradoxně, aby zmátl čmuchaly, přibalil si na cestu 40 balení mátových bonbónů, karafiáty a česnek. Celní orgány ho vyzvaly ke kontrole zavazadel. Zabavili 100 kartónů cigaret, česnek snědli a zahájili úkony trestního řízení.

Může za to málo česneku? Pašero neboli šerosvit oxymoronu … se mu za/chvělo panděro hladopřesycení. Ty bláho! Měl pašovat dvacet tisíc česneků a krabičku cigaret, ale nějak se mu zatmělo. Za svítání na západě zamířil k zelenému východu, spatřil zelenou tvář a řekl si: Nekuř tu propagandu.

DNO #24

Kde začít? Logicky … Kde jsme skočili? Noc byla dlouhá a … Výpadky paměti spolu se záblesky z nevědomí tvoří vír myšlenek, tvrzení, vzletných cílů a žádných odpovědí. Následuje pozvolný dopad na DNO. Luboš Vlach na planetě Česnek medituje nad vztahem části k celku. Pozorovatel splývá s pozorovaným. Je nutné říkat vše doslova?

Výchozí nelogičnost údaje se projevuje ve svých chybách, rozdíl sám se stává ústředním bodem evidence ve vztahu esence a existence …

Při májovém úpňku sklízím byliny v hodině mezi psem a vlkem … práce je liturgií postmoderního člověka. Trhám černý bez a nasávám jeho vůni všemi póry. Každý obraz má své pozadí, každá láhev DNO a Káťa Brekekex slovo:

Dobro'd'růžová – Káťa Brekekex

SLÍPKU ŠTÍPLA

Sežrala nám slípku liška
Ukradla a znásilnila
K čemu je mi teďko výška
ruku jsem si naslinila.

Tak logicky, ode dveří
Jdu s tou rukou nasliněnou
Cestou z kapek krve, z peří
No však liško „naviděnou!“

Stopuju jak starej hajnej
Stopy vedou k doupěti
Pocit ze sebe velmi fajnej
Však pohled, no nic pro děti!!!

Liška v hubě pařáty
Slípce ohon v zobáku
Co je to tady za párty
Řka já, mistr honáků.

Ještěže ruku nasliněnou
Mám a chuť se přimotat
klekám na zem na hliněnou
a … nechtějte se přímo ptát.

Ekonomie undergroundu

Možná si televizní diváci pamatují na seriál o Undergroudu – Fenomém Underground. Tvůrci šermovali slovy jako: neoficiální, skrytá, stínová, duální, paralelní, podzemní, druhá. Od šedé ekonomiky k neoficiálním kulturním aktivitám je blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. Pohybujeme se v pohyblivých písčinách mimo kontrolu státu jako formální autority: drogy, zbraně, okultní orgie, nelegální kopie, nedaněný alkohol, … náboj zakázaného ovoce na hraně zákona.

Na louce postávají skupinky více méně nedaptovatelných jedinců, nejrůznějšího výzoru, pohlaví a věku … v krátkosti dodavatelé a odběratelé zboží. Pivo a muzika – muzika a pivo se vším, co k tomu patří … letní slunovrat, holky, kluci, popíjení do kuropění a popíjení po kuropění. Krákor je nízkoprahový festival svobody, lásky a tolerance.

Markétka: Jakpak to, Jindro, s vírou máš?

Jindra Faust: Patřím církvi uskutečnělých představ.

Yhteinen Makkara

Barevné cákance na zdi, hromady odpadků vystavené v museích, Hornbach namísto kultury, sex a slavnosti krve na piedestalu: tzv. kultura, kterou nám nabízí dnešní doba zhovadilá. Krása, pravda a zdravá postata jsou zastřeny chorobnou, nechutnou, lživou nahrážkou … ženský výstřih nebo mužné půlky??? Zaplaceny zahraničními ziskuchtivci utlačují naši etnokulturní identitu … její úplné zničení je otázkou několika okamžiků. Následující řádky nejsou uměnovědným pojednáním, nýbrž bojovým provoláním, hurrááá na cizáky, vyhlášením války … středobodem není přítomnost. Zvoláním: Kde jsou národní umělci? se obracíme se k budoucím masám národa. Neuplýváme v protipříkladech, antiestetice, akčním umění, deviantní poesii, diletantismu … V troskách postmoderny hledáme základy templu nového učení ze kterého se zrodí noví lidé.

Radim Babák – TuTepeTo – recenze

Nástěné hodiny tikají. O překot na tři doby … Radim Babák zve do krajiny písně. Polí pět vydali průžez tvorbou brněnského písničkáře.

tato teta tuto tetu mete tu
i pro tyto tety to tu vytapetuji

teď tyká tato teta tetě ty teto
tak dík těm tetám u maneta tu tepe to

To bychom měli … novotvar z digipaku. Slovní hříčky a jízlivý humor jsou Radimovou devízou. Když se leporelo rozloží, rozprostře se před námi pustina. Tož si desku pustím.

Syndikovat obsah

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Nejbližší akce