Knihy vydané

seznam vydaných knih - testovací verze

KNIHY VYDANÉ od ROKU 1993

 

DÍLA a LIDÉ - EDICE UMĚNÍ a KRITIKY


Ivan Slavík
Viděno jinak

Eseje k české literatuře 1995, 208 stran, Cena 90 Kč

Milan Suchomel
Co zbylo z recenzenta

Literární kritika 1954-94 1995, 272 stran, Cena 95 Kč

Milan Knížák
názory 1995-1964

1996, 480 stran 27 fotografií, Cena 195 Kč

Oleg Sus
Bez bohů geneze?

Devět studií 1. vydání 1996, 176 stran, Cena 115 Kč

Pavel Floss
Od počátků novověku ke konci milénia

Studie a eseje z let 1986-1998 322 stran, Cena 245 Kč

Albert Vyskočil
Kritikova cesta

Kritiky, recense, poznámky... 310 stran Cena 230 Kč

Karel Křepelka
Ztracené kuře

Eseje, kritiky, recense 1988-98 220 stran Cena 185 Kč

Josef Mlejnek
Křesťanská universita Josefa Floriana

Knižní vydání původně samizdatového eseje s přílohou charakteristických Florianových textů 145 stran Cena 145 Kč

Josef Mlejnek
Cosi ve vzduchu Texty o divadle 1990-2000

Knižní vydání esejů, statí a recensí 266 stran Cena 295 Kč

Jan Čep
Umění a milost

12. svazek edice Díla a Lidé, 122 stran Cena 155,- Kč

Jan Koblasa
Záznamy z let padesátých a šedesátých

Doplněno fotografiemi v textu 14. svazek edice Díla a Lidé, 390 stran Cena 395,- Kč


 

ŽELETAVKA - EDICE POESIE


Jiří Kuběna
Zpívající voliéra

64 stran, Cena 60 Kč

Miroslav Holman
Kolem osy verše glosy

48 stran, Cena 55 Kč, Rozebráno

Ivan Slavík
Snímání s kříže

1. úplné vydání, 108 stran, Cena 80 Kč

Zdeněk Gába
Lítost

Básně z 60. let, 40 stran Cena 55 Kč

Charles Péguy
Tajemství svatých Neviňátek

překlad I. Slavík, 2. doplněné vydání, 160 stran, Cena 110 Kč

Miroslav Holman
Z dopisů neznámého, pravděpodobně poručíka, známé, pravděpodobně kurtizáně

32 stran, Cena 50 Kč, Rozebráno

Ivan Martin Jirous
Magorova mystická růže

...Mystická růže, ...Borágo, ...Jeruzalém, ...Ptáci, 160 stran, Cena 120 Kč

Josef Suchý
Žernov

2. vydání, 90 stran, Cena 70 Kč

František Listopad
Krleš

100 stran, Cena 75 Kč, Rozebráno

Paul-Jean Toulet
Kam odcházíš, kráso?

překlad I. Slavík, 2. doplněné vydání, 120 stran, Cena 95 Kč

Jaroslav Erik Frič
Houpací kůň šera a jiné básně

Básně z let 1993-1995, 62 stran, Cena 60 Kč

Luis de Góngora y Argote
Z pěny zrozená

překlad Zdeněk Šmíd, 2. vydání, 136 stran, Cena 110 Kč

Federico García Lorca
Cikánské romance

překlad František Nechvátal, 2. vydání, 72 stran, Cena 80 Kč

Antonín Mareš
Nix verstehen

Výbor z básní, 68 stran, Cena 60 Kč

Ivan Martin Jirous
Magorova vanitas

120 stran, Cena 100 Kč

Petr Motýl
Hálec

126 stran, Cena 100 Kč

Miroslav Holman
Kolem osy verše glosy

2. vydání, 42 stran, Cena 60 Kč

František Pánek
Vita nova

Básně 1989-1996, 76 stran, Cena 110 Kč

Anna Pammrová
Divočinu slov mi nech...

Želetavka sv. 21, 148 stran, cena 140,-

Josef Mlejnek
Pastvina

1. knižní vydání, 84 stran, Cena 120 Kč, Rozebráno

Ivan Martin Jirous
Ubíječ labutí

60 stran, Cena 85 Kč

Vojtěch Kučera
Samomluvy

66 stran, Cena 60 Kč

John Lancaster / Milan Knížák
Tady ve Skotsku / Here In Scotland

přeložili Milan Knížák a Sylva Ficová, 100 stran Cena 120 Kč

Milan Charoust
Hadrová panenka

70 stran Cena 90 Kč

Róbert Gál
Epigraffiti

edice poezie Želetavka sv. 25, 62 stran, cena 80,- Kč,

Pavel Zajíček
Zvuky sirén a zvonů NÉNIE

Želetavka sv.26, 80 stran, cena 120,- Kč,

Marcela Pinterová-Stárková
Mašina na vedlejší koleji

Želetavka sv. 27, 92 stran, cena 120,- Kč

František Listopad
Milostná stěhování

Želetavka sv. 28, 60 stran, cena 120,- Kč.

František Xaver Halaš
Taciturna Výbor z básní 1967-1972

Želetavka sv. 29, 60 stran, cena 95,- Kč.

Zeno Kaprál
Namol střízliv

na obálce, ve frontispisu a v tiráži kresby Fikty Kaprála, Želetavka sv. 30, 62 stran, cena 95,-

Zeno Kaprál
Pádlo stálosti

na obálce, ve frontispisu a v tiráži kresby Fikty Kaprála, Želetavka sv. 31, 62 stran, cena 95,-

Zeno Kaprál
Zeleň blankytu

na obálce, ve frontispisu a v tiráži kresby Fikty Kaprála, Želetavka sv. 32, 62 stran, cena 95,-

Miroslav Holman
Krokem verše glosy

Želetavka sv. 33, 56 stran, cena 90,- Kč.

Radovan Šoba
Ke hvězdám stíny

Želetavka sv. 34, 68 stran, cena 95,- Kč.


 

EDICE DOBRÉ ČETBY


Jaroslav Durych
Kouzelná lampa Prózy

1. úplné vydání, 248 stran, Cena 95 Kč

Fiona Macleod
Pověsti z Hebrid

překlad J. Skalický, 2. vydání, 80 stran, Cena 80 Kč

Robert Hugh Benson
Neviditelné světlo

překlad V. Pražák, 4. vydání, 160 stran, Cena 95 Kč

Miguel de Unamuno
Celý muž

překlad Z. Šmíd, 2. vydání, 64 stran, Cena 55 Kč

Victor Hugo
Geniové

překlad B. Reynek; doslov Jiřího Kuběny 3. vydání 66 stran Cena 55 Kč

Jan Balabán
Boží lano

52 stran, Cena 70 Kč

Marcel Proust
Dnové četby

Překlad M. Hlávka; doslov I. Fice, 60 stran Cena 70 Kč

Sherwood Anderson
Smutní trubači

Povídky, přeložil Jan Čep, 122 stran, Cena 95 Kč

Robert Louis Stevenson
Essaye

přeložil a doslov napsal J. Čep, 74 stran Cena 80 Kč

Marie Darrieussecqová
Prasečiny

překlad L. Chateau a Z. Šmídová, 142 stran, Cena 150 Kč

Josef Kroutvor
Dandy a manekýna

Eseje, 166 stran, Cena 150 Kč

Jan Balabán
Kudy šel anděl

186 stran, cena 195,- Kč

Otázky Bílé velrybě - edice současného myšlení
Paul Ricoeur - Gabriel Marcel

Rozhovory přklad P. Horák, J. Bednářová, M. Poučová 92 stran, Cena 105 Kč


 

DÍLO JAKUBA DEMLA


Jakub Deml
Haluciňák

Záznamy z let 1948-1960, Ediční poznámka Jiřího Kuběny, 1. vydání, 50 stran, Cena 80 Kč

Jakub Deml
Katolický sen

doslov M. Trávníček, 2. vydání, 82 stran, Cena 90 Kč

Jakub Deml
Cesta k Jihu

doslov M. Trávníček, 2. vydání, 46 stran, Cena 60 Kč

Jakub Deml
Šlépěje I-III

doslov M. Trávníček, 2. vydání, 204 stran, Cena 190 Kč

Jakub Deml
Proč bychom se netěšili - Šlépěje XXIV

doslov M. Trávníček, 2. vydání, 144 stran, Cena 150 Kč

Jakub Deml
Poslední verše

edice Jiřího Kuběny, 1. vydání, 110 stran, Cena 110 Kč

Jakub Deml
Rosnička

doslov M. Trávníček, 3. vydání, 60 stran, Cena 70 Kč

Jakub Deml
Česno

doslov M. Trávníček, 2. vydání, 126 stran, Cena 130 Kč

Jakub Deml
Šlépěje XIV

doslov M. Trávníček, 2. vydání, 58 stran, Cena 65 Kč

Jakub Deml
Šlépěje XV

doslov M. Trávníček, 2. vydání, 108 stran, Cena 110 Kč

Jakub Deml
Jugo

doslov M. Trávníček, 2. vydání 80 stran, Cena 90 Kč, Rozebráno

Jakub Deml
Básně veršem 1907-1960

První souborné vydání básní; edice Mojmíra Trávníčka, doslov Jiřího Kuběny
370 stran, Cena 295 Kč, Rozebráno

Jakub Deml
Hlas mluví k Slovu

doslov Mojmír Trávníček, 68 stran, Cena 95 Kč, Rozebráno

Jakub Deml
Šlépěje XVI

doslov Mojmír Trávníček, 70 stran, Cena 95 Kč

Jakub Deml
Tepna

doslov Mojmír Trávníček, 235 stran, Cena 225 Kč, Rozebráno

Jakub Deml
Šlépěje XVII

doslov Mojmír Trávníček, 75 stran, Cena 95 Kč

Jakub Deml
Šlépěje XVIII

doslov Mojmír Trávníček, 74 stran, Cena 100 Kč

Jakub Deml
Matylka

doslov Mojmír Trávníček, 34 stran, Cena 70 Kč


 

DÍLO JIŘÍHO KUBĚNY


Jiří Kuběna
Jiný Vesmír Juvenilia sv. I/1
Země Nikoho Juvenilia sv. I/2

Básnické dílo I/1-2, 600 + 632 stran, Cena 750 Kč

Jiří Kuběna
Jižní Kříž

Básnické dílo sv. II, 580 stran, Cena 460 Kč

Jiří Kuběna
Matka Zjevení

Básnické dílo sv. III, 336 stran, Cena 350 Kč

Jiří Kuběna
Žízeň Hvězdy Jitřní

Básně z r. 1986, 130 stran, Cena 145 Kč

Zlatá Zahrada
Řídí Jiří Kuběna a Milan Exner
Jaroslav Vrchlický
Motýli všech barev
Doslov Milana Exnera

3. samostatné vydán,í 150 stran, Cena 150 Kč


 

MIMO EDICE


Josef Šafařík
Noční můra

"Kurs pro utopisty" z roku 1964
128 stran, Cena 70 Kč, Rozebráno

Léon Bloy
V temnotách

překlad B. Reynek, 2. vydání, 144 stran, Rozebráno

Jaroslav Erik Frič
Kolotoče bílé hlasy

Básně z let 1986-1992, 36 stran, Rozebráno

Eduard Zacha
O skryté Slávě Sny

88 stran vol. archů, Rozebráno

Antoine de Saint Exupéry
Válečné zápisy

překlad Z. Stavinohová, 200 stran, Cena 45 Kč

Jaroslav Durych, Václav Durych
Naděje katolictví na konci tisíciletí

152 stran, Cena 80 Kč

Kniha života mnišského bratrstva Jeruzalém
překlad T. Brichtová, 142 stran, Cena 120 Kč, Rozebráno

Malý nebeklíč
Modlitby staré a nové

uspořádal M. Trávníček, 116 stran, Cena 80 Kč, Rozebráno

Milan Knížák
Dharmasputnik Příhody státního úředníka

Číslované výtisky, 64 stran, Cena 100 Kč

Jiří Kuběna
Hledá se Micimaus

k pětašedesátinám básníkovým, ilustroval Jakub Požár, pevná vazba, 36 stran, cena 155,- Kč

Box - revue pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život č. 4
v redakci J. Kuběny, 1993, 144 stran, Rozebráno

Box - revue pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život č. 5
v redakci J. Kuběny, 1994, 144 stran, Cena 60 Kč

Box - revue pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život č. 6
v redakci J. Kuběny, 1996, 144 stran, Rozebráno

Box - revue pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život č. 7
v redakci J. Kuběny, 1998, 144 stran, Cena 85 Kč

Revue Box pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život sv. 1/03
v redakci J. E. Friče, 2003, 300 stran, 16 stran barevné přílohy, CD J. E. F. & Čvachtavý lachtan: Jsi orkneyské víno, Cena 300 Kč

Revue Box pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život sv. 1/05
v redakci J. E. Friče, 300 stran, 16 stran barevné přílohy, CD Josef Klíč: Jsi orkneyské víno,
Cena 300 Kč

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Nejbližší akce