Zátiší na talíři – jajn feat. Káťa Brekeke

rozesmálo mě
zátiší na talíři
cinkla lžíce
o plecháč
a rozezněla
spící hory
zvedla mlhy
chomáč
co právě jedla bedla
šla vyzvonit do nory
co nového noc
přinesla
vyhaslá telka
tesla
se v křovinách
nepovoleně leskla
cinkla hlava
o talíř
salome
obsedantně zní
smích
v nebesích
salome
sólo sálá sušice
salome
sofie
ema
tančí kolem krku
vše
co se nemá
je změna o sobě
plamenometů škála
skála sálá
oheň
sílí
sílí
šílí
světový požár
na talíři v hlavě

jajn

krev vosku
změnila se
na gramofonovou přenosku
hlava na elpíčku
opírá se o píčku
pískový hrad vzdušný zámek
na nevlastním písečku
dárek
náramek hlava náramek
pískový hrad vzdušný zámek
hlava na přenosce

jajn

… ještě nedoznělo Janovo volání čiňte čiňte pokání …

hlavně
ohni
jim hlavně
natři růžovou tanky
ohnivé svatostánky
od první do poslední stránky
hlavně na ně!
hlavní střel
prosím snažně

hlavně
vzdej se tomu
co je hlavní
hlavně
hlavní střel
hlava kaput
pud potravní
hlava mapa
žádost davu je kusá
zbavme se odlišnýho kusa
dav po smrti touží
rozum darován je mrti
hlaveň drtí
sápe se po obětní ovci
v příklopci
hlavní stráži hlavu sráží

svěřuje se citoslovci
i love you
to není klam
ona sama a ty sám
hlavně jinam …
zážeh hlavní sexpistole
v růžové zahradě
lhůta prožita
zážeh do žita

jajn

hlavně vezmi
nohy na ramena
v růžové ohradě
hle jsa hlava na hřadě
další na řadě
hlavní je
pud pohlavní

kuj želé dokud je celé
kajícná pícen
hlavně hlavní střel
hoď starosti za hlavu
a hlavu odstřel

jajn

sráží sobě hlavu
hlavně neubliž
tomu co dál je
čím dál blíž

kam tím míří
hlava na talíři?!
hlavně se s ní smířit
hlavně hlavní střel
pro ni se ohni
svěř se ohni
hlavě na míse
transmise –

jen pro ni
složím hlavu
na oltář věd
jsem kandidát dead
hlavní řady
dejte hlavy
dohromady
hlavně
hlavní má tu slovo
hlavně výstřel
vystřel!!!
země vzduch stylem
pohlavním projektilem
smiluj se pod námi
požehnej sny hlavní
a tmy tni
padni komu padni
hlava dole
skutková podstata sťata
svůj egokříž na terči zmerči

jajn

hlavní z ruky do úst
půst
hlava nehlava
radostná zpráva
hlavní třída úbor palice
jaderná hlavice
pata špička celá noha
dominantní žláza hlavní

a ty v ní aktivní
hlavní prohlas vedlejším
a vedlejší postav na hlavu
hlavně se drž
nech na hlavě
hlavně hlavní střel
pusť se třídou hlavní
hlavně se z toho vyzuj
hlavně práskni do bot
pusť se svého verpánku
prober se ze spánku
levou zadní hlavně na ni

odpusť co můžeš
a co nemůžeš
to já ti odpustím
opustím hlavní
hlava mapa

jajn

střel ji hbitě hlavní
podrž dávej nezdržuj
návrh na požehnání
kulka zbloudilá
dohromady či zvlášť
zvaž to zvaž
zvaž hlavně
a … nech na hlavě …

pod svícnem střecha nad hlavou
to je hlavní
zrcadlo duše udělá prsk
nohy do luftu a hvězdy
hlavní pruhy
pozor na ně
hlavně
já je někdo druhý
svůj egokříž na terči zmerči
hlavně plavně
jsem tu správně?!
o hlavu kratší
hlavní čím dál sladší
hlava nehlava
kýč s korunou trnovou
žehnej hbitě
hlavně v žitě

vzdej se tomu
co ti nejde do hlavy
že tu jde o krk
je v tom až po bradu
hlavní že jde to
až do chodidel
achillovy paty

jajn

po hlavní třídě
pohlavní
noční můru odstřel hlavní
ex – plod – ovál –
to je hlavní
hlavně neubliž
pošli to dál
v oné bezhlavosti ex – plozí
neztrácej hlavu
nech si to projít hlavou
ber rozum do hrsti

cobain london hemingway
hlavně to nevzdávej
(love last minute)
samou rozkoší
hlava se ti rozskočí

řekl zmizni
neviditelné zdi
hlavou napálil to do ní
situace mezní
vezmi kde vezmi
jenže … to nelze
zeď vložila se … špitla

teď polož hlavu
na oltář věd
jsi kandidát dead
head
in
hands
caput in manibus
ihned in head
myslím jen na ni
beru ji polenem
myslím kolenem
to je hlavní
hlava na talíři
hlava na hlavě
hlavní na talíři
bubny víří
hlavní řady
dejte hlavy dohromady

hlavně hlavní má tu slovo
to je hlavní
hlavně vystřel!
plamen
šlehne z hlavně
horizont vzplane

zeď složila se
hla se
hlasem nemístným
jaderná hlavice
transmise
hlava na míse

určitě je záhodno
bráti za za vhodno
jinak stojí to za hovno
fakt ho vytočila
ta jaderná síla
dies irae

má dost … tak dost
napálil to do ní
do dlažby
hlavy kočičí
vlezly mu do hlavy

má dost … to srovnaný

třeba to nic není
jen rozhraní
zlom úrovní
truchlení
rozdíl se ztrácí
v komparaci zrádci

tah do pryč
bylo nebylo
zbilo to krásný
a zbilo ho to dost
má dost
exit exitus … definitivní šlus

hlavní
jen v ní
vyzdívka se rozestoupí
a on vstoupí
do neviditelných vrat
na zpáteční trať … beze ztrát

závrať
co mi nejde do hlavy
jde mi do chodidel
žádná další svízel
hlavním oč jde chůze je
projektilu z hlavně
hlavní je střemhlavé
a smích pomnožný
na talíři
bubny víří

samozřejmé samo sebou
sobě vždy je záhadou
že musí mít
kule do lafety
aby to mělo koule
to hlavně
a těla na cestě
na jiný světy

to jsi celá ty …
diference
která drtí
hlavu toho hada
jediného koho kdy
měla ráda

hlavní ji drtí
lebka darována mrti
dav touží po jeho smrti
dav po krku sápe se
obětní ovci
aby klid už byl v obci

že hlásá jen bludy
říkají ty obludy
víme kam a kudy
klan k likvidaci
je odhodlán
v tu ránu
prásk
již se kutálí
to není klam

svéhlavý poměr vůči davu
sobě sám sráží hlavu
i love you
hlavní věc je směs
hlavní
hlava caput
kupido
pud potravní a pohlavní
hlava na odstřel
krk osiřel

za/lícit a  … plav …
(odtud až osud)
země vzduch stylem
pohlavním projektilem
smiluj se pod námi

hlavní z ruky do úst
hlava nehlava
púst z úst do úst
hlavní třída úbor palice
jaderná hlavice
pata špička celá noha

dominantní žláza hlavní
vesmírná snídaně
plamenem vzplane
kmán i pán
hlava čpí na talíři
bubny víří

levou zadní za ní
pusť se třídou hlavní
vyzuj se z toho hlavně
hlavně práskni do bot
pusť se svého verpánku

prober se ze spánku

odpusť co můžeš
a co nemůžeš
to já ti odpustím
opustím hlavní
HLAVNĚ PRYČ
křič! křič! křič!

návrh na požehnání
zvaž hlavně
dohromady či zvlášť
zvaž to zvaž
hlavní střel hbitě hlavní
a … nech na hlavě …

zrcadlo duše na tě mrkne
hlava se rozprskne
jako volský oko
pěst na oko
prst
na spoušť
prsk!
ale jen na oko
neví kam by
hlavu složil
skulí se do dlaně
do hlavně
pozor na ně

nohy do luftu
hlavně plavně
o hlavu kratší
žehnej hbitě
hlavně v žitě
vzdej se tomu

co ti nejde do hlavy
že tu jde o krk
je v tom až po bradu
hlavně že to jde nad ně
hlavně na ně
na dně vad zbav mě
prosím snažně
hlavně …

dál a dál čím dál blíž
svou hlavu odhazuje v dál
dál
minomety mimo
noční můru odstřel hlavní
hlavně se stref
pošli to dál
po hlavní třídě pohlavní
ex-plod-ovál – to je hlavní

v oné bezhlavosti ex-plozí
neztrácej hlavu
nech si to projít hlavou
ber rozum do hrsti
cobain london hemingway
hlavně to nevzdávej

(love last minute)

samou rozkoší
hlava se ti rozskočí
je ti to málo MÁLO?
vem kde vem
naivní jak dělo
a ego letí ven
vyloučená třetí
je smetí
děsně netělesně
jsem s ní zajedno

vezmi kde vezmi
intriku na triku
zeď vložila se do toho
a řekla – polož se
na oltář věd
jsi kandidát dead

zkoumej si jiný svět
zdi se ujmi
láska je fluidní
uhni!

určitě je záhodno
bráti ZA za vhodno
fakt ho to vytočilo
napral to do ní
ať se vyřine
kondenzovaný NE
vpřed a vzhůru
do zdi neviditelný

tady a teď
hlava versus zeď
napálil to do ní
do té neviditelné
má dost
tak dost
vlezla mu do hlavy

má dost
to srovnaný
ve zdi bzdí nyní
neviditelný
zlom úrovní – rozhraní
třeba to nic není
jen truchlení
rozdíl se ztrácí
v komparaci
je s ní zajedno
tah do pryč
k obrazu jiného
nic mu nezbylo
bylo nebylo
zbilo to krásný
a zbilo ho to dost

má dost
neviditelných zdí
vyzdívka se rozestoupí
a on vstoupí
na zpáteční trať
do vyražených vrat
závrať beze ztrát

hlava mapa ve zdi zabořena
zisk a ztráta
co je komu čím
ovoce pokání
zatím obrečím
přečin k popukání
ani nevím čím
nejsa pánem své hlavy
nežel ničeho
ono se to spraví
kopni do hozené rukavice
jaderné hlavice

hlavní je střemhlavé
a smích pomnožný
kule do děla
aby to mělo koule
a těla
do hlavně - to hlavně
samozřejmé samo sebou
sobě vždy je záhadou
růžovou či rajskou
zahradou ZA
mise miss sociální hmyz
zmiz!

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31