Albert VYSKOČIL

Velký inspirátor a vykladač Albert Vyskočil ovlivnil řadu věkově mladších kritiků svou zaujatostí proti jakékoliv dogmatičnosti při výkladu básnického díla prostředky stojícími mimo řád poezie. („Ideologie může být vybudována z přeludu, ale umění nemůže být uchopeno leda za skutečnost, za realitu,“ - Básníkovo slovo, 1933.) Poezie Vyskočilovi musí být vymaněna z oblasti ideologie a ze služebnictví idejím, a naopak nelze ji hodnotit skrze cokoli vnějšího, skrze vnější ideje, vnější systémy a programy, nýbrž z ní samé, z jejího řádu imaginativního a z jejího vnitřního ústrojenství (Básníkova cesta, 1927). Takto „vnitřně ustrojenou“ poezii viděl v Máchovi (zde jeho objevitelské máchovské studie stály na samém začátku vřazení tohoto básníka do kontextu české poezie současné, ale i do barokního dědictví; první studie o Máchovi pochází z roku 1913, kdy znamenalo kus odvahy o Máchovi se vůbec zmínit). Oproti inspiracím z románského světa u většiny našich kritiků Albert Vyskočil vycházel ze světa anglosaského (Poe, Keats, Carlyle), dokonce i po stránce stylistické. Jeho ojedinělost spočívala i v neobyčejně širokém záběru historickém (eseje o českém baroku a o národním obrození), v překladatelském díle a v ediční činnosti (výbory z Máchova díla, pětisvazkové dílo Josefa Václava Sládka, s nímž byl vzdáleně spřízněn, a vůbec spolupráce s Pourovou edicí a s nakladatelstvím Vyšehrad).
 

(In: Zdeněk Rotrekl, Skrytá tvář české literatury)  

Vydané publikace:
Básníkova cesta, Ladislav Kuncíř, Praha 1927
K. H. Mácha. Dílo, Plejada, Praha 1929
Na pokraji dnů (verše), Pourova edice, Praha 1932
Básníkovo slovo, Pourova edice, Praha 1933
Básník. Studie máchovské otázky, Melantrich, Praha 1936
Znamení u cest, Nakladatelství Brněnské tiskárny, Brno 1947
Kryštof Kolumbus. Život a význam objevitele globu, Krystal, Olomouc 1947
Kritikova cesta (kritiky, recense, poznámky a texty z let 1913-1956), Vetus Via, Brno 1998

Překlady:
Thomas Carlyle, Sartor Resartus, Dobré Dílo, Stará Říše 1920
Thomas Carlyle, Hrdinové a úcta k hrdinům, Symposion, Praha 1925
Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Ladislav Kuncíř, Praha 1927
Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Melantrich, Praha 1933
E. A. Poe, K základům básnictví, Symposion, Praha 1928
E. T. A. Hoffmann, Kreisleriana, Melantrich 1932
John Keats a Fanny Brawnová, Pourova edice 1933
Bruce Marshall, Dělníci na vinici, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002
T. S. Eliot, Vražda v katedrále, překlad z r. 1949, v rukopise

  

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30