Název změny – Luboš Vlach

Název změny

KDYBY změna názvem byla
čím bylo by jméno?
čí by bylo
KDYBY změny nebylo?

KDYBY afinity a protiklady
nehrály si s námi hry na teď a tady
prstoklady věděly by kam a kudy
KDYBY …

pssst … snad … KDYBY
ty chyby vady vnad
chyběly by bylo nebylo
ten[a| ]ta KDYBY zpochybnilo …

KDYBY neměly pod námi navrch
střely země-vzduch
neměly by šanci
na existenci

kam vystartoval cíl
KDYBY se nemýlil
KDYBY ty svátky
nebyly na splátky

KDYBY úděl nebyl dělitelnou formou
nebyla by rozpolcenost normou
nebylo by … nadělení dělence dělobuchů
bylo by jen sdílení … juchú!

KDYBY nebylo rozruchů mimořádek
byl by řádek JAKO řádek veršem všem
zmizelo by pořadí
a pořádek byl by pořád

JAKO nahoře i dole
KDYBY přestalo mne vše bolet
JAKOže je modré nebe pode mnou
JAKO JAKOžto i my o[d]pouštíme

fantazie KDYBY mohla by se vyřádit a vyjádřit
pole smělo by se sluneční září samo zorat
pře musela by se na souhlas přejmenovat
zbytnělost zbytečností zmizela by se závitem

KDYBY mi vůně neujela před nosem
KDYBY omyl nebyl pokusem vola o vůli
KDYBY směr pustil volant
KDYBY cíl šel mi naproti … už by tu byl

KDYBY hladina nebyla
dno nebylo by [pře]mrštěnou invencí debila
KDYBY obloha nebyla imitací dna
KDYBY rozhledna nebyla podezřelá nížina

KDYBY množina nebyla analogií jedince
KDYBY pře-množení bylo zřejmé oč mu běží
KDYBY zvadlé bylo vždy svěží … malebné
bytost nemohla by ó … ožít

MAPA KDYBY

KDYBY ta hnusná Zem, jež po rozlehlých dutinách
vine svou podmaněnou křivku, své hlídky stáhla a skonala by
rozpolcená v třásně, v jemný závojíček. (S. D. Mirón)

KDYBY slovu nebylo podsouváno
že lze ho překroutit
symbol snadno by ho z toho vykroutil
snadno obešel by se bez snu o doslovnosti

KDYBY latence nebyla širokorozchodná
a rozhodnutá rozhodně rozhodit tu hru
která KDYBY věděla oč se hraje
nemohla by to rozchodit

¿?oč by také šlo
KDYBY poprvé nebylo vždy naposledy
vstoupil by po/každé do jiné
stejně … po dutinách ach …

KDYBY se ty mapy neztrácely v prachu
z něho[ž] pochází … prochází hrází
na odvrácenou stranu struny
teď která to je vedou-li všechny do jedné?

no pře[ce] do té zŘím
KDYBY identita nebyla
tím co se liší
nepo[mo]hla by jí ani cesta ani rým

KDYBY … co já vím
pře nebyla při/tom
nepomohla by jí ani lstivost liščí
tak kudy kráčí kódy?

po zemi kráčí podzim hledající zázemí
po zemi kráčí pomezí
rozmrzelost podnebí podsouvá rozmezí
Evropou obchází strašidlo ROZHRANÍ

kurz kompasu vystřelil střelce oko
konečné řešení řečnění uřízlo si ostudu
osa území naprosila si kosu
skartací stávající kartografie

Generální sémantika upozorňuje, že lidské poznání je limitováno strukturou nervového systému a strukturou jazyka, ty produkují percepce, které lidé obvykle nesprávně považují za realitu samu, mapa však není územím. (Alfred Korzybski)

sebezobrazovací metody KDYBY
KDYBY té rekurze bylo nebylo
JAKO definice fikce fixace ne/jisté entity pomocí sebe sama
původní entitu rozděluje na jednodušší entity
podobného chacha ššš charakteru Q

Rekurzivní definice obvykle obsahují základní tvrzení a způsob
jak se z aktuálního stavu odvodí stav následující.
Příkladem může být definice přirozených čísel:

● 1 ∈ ℕ
● Pokud n ∈ ℕ, potom (n + 1) ∈ ℕ

Rekurzivní funkce pak využívají toho,
že volají samy sebe a provádějí tentýž výpočet
s jednodušším argumentem.
Nejznámějším příkladem je výpočet faktoriálu – kontrafaktuality entity

function factorial($n) {
$rv = 1

if ($n -gt 1) {
$rv = $n * (factorial -n ($n -1))
}

return $rv
}

toto není česnek
toto je dýmka
toto je dým …
toto je míněním
kam [s]ním?

Obrazy prostředkují MEZI světem a člověkem. Mají být MAPAMI,
ale stávají se španělskými stěnami: místo aby svět představovaly,
zakrývají ho, až člověk začíná žít ve funkci obrazů, které sám vytvořil. (Vilém Flusser)

vitalita nechybí ani opozičnímu KDYBY
nová struktura vstupuje do staré
percepce mapy stává se územím
a úžina žasne z pře/míry světla
realita rtu nazvala se mapou pihy
hihi … haha … marná snaha
dobrat se dobra

v krajině krajnosti každá cesta dobrá
KDYBY generálka materiální pitvy pitvorně černobílé logiky
chopila se mapy krásy nelimitní
KDYBY sémantika nebyla starou semetrikou stereotypu
jen řekla by první větu
již byla by z/ní mladičká krasavice mající se k světu zvídavosti
hormonů a neuronů produkce percepce per omne vias

Psychologická typologie není záležitostí kvalifikačního systému. Je to cestovní MAPA, která vám řekne, kterým směrem se máte vydat na cestu a na kterém místě budete asi muset odbočit. (Zdeněk Neubauer)

MAPA je výhonkem území
ona to jinak neumí
je tak totálně přízemní
mlátí sebou v mlází
brázdí
rozlož si ji na cestu
vypucuj si o ni podrážky
vydláždi jí měřítko
hop a skákej dále …

územní tenze
chová se tak [vle]zle
tato území
tuze si přejí býti naše
pošleme tam našeptávače
zametače …
kobercovou páskou
to tam vytapetujeme
kobercový výsev
bombardéry …
však ona se [za]zelení
POZOR!PROBÍJÍ!

KDYBY KOMPENDIA KLASICKÉHO KDYBY

Jak může být řečeno to je jak může být řečeno to je.
JAKO by to bylo bylo bylo JAKO to bylo bylo bylo JAKO to bylo. (Gertruda Steinová)

otázky KDYBY to dopadlo JINAK
KDYBY se Velký bratr zapomněl s Velkou sestrou
v kukaččím hnízdě padla …
KDYBY pustili se pádla
KDYBY vrták neprovrtal třetí oko
KDYBY to dejme tomu nedopadlo
padá si to tam šťastně dodnes?
KDYBY včerejšek přesmyskl se do pozítřku
KDYBY ne-sebe zapřelo
KDYBY se splašil letopočet a obrátil se v hrobě proti sobě
KDYBY Napoleon zvítězil u Waterloo

KDYBYch mu řekla jestlipak by se mu to líbilo. Jestlipak by se mu líbilo KDYBYch mu řekla. Jestlipak by se mu to líbilo jestlipak Napoleonovi jestlipak Napoleonovi jestlipak jestlipak by se mu to líbilo. (Gertruda Steinová)

KDYBY Hitler v květnu 1940
na dva dny nezastavil útok tankových kolon na ustupující spojenecké jednotky
KDYBY invazní loďstvo v Normandii 6. 6. 1944
muselo čelit navrátivší se mořské bouři
KDYBY některý z politruků sovětských či amerických tanků
mířících na sebe v říjnu 1961
na berlínském Checkpoint Charlie ostrou municí
nevydržel napětí a dal povel k palbě …

KDYBY hniloba dotkla se loga
KDYBY svoboda intervenovala
KDYBY hniloba lobovala
vyrostlo by lehátko?

KDYBY někdo zahrabal lehátko a hniloba by nabyla síly,
takže by vydala plod, nezrodilo by se lehátko, nýbrž strom. (Antifón)

KDYBY strom rostl až do nebe
vyrostlo by z vesmíru lehátko?
KDYBYch si mohl podmanit
své vlastní mínění
KDYBYch mohl klást podmínky míjení
podmiňovat mohl nutnost …
nutně bych se pominul
tak dost!

KDYBY nebylo těch odboček …
jiný letopočet
letošek
KDYBY nebyl břídil
kosmickou lodičku by řídil
v potůčku čtyři metry za stanem
se stane …
virilis virtutes vir vichr

KONTRAF[AKTUAL] JAKO KDYBY:
vlastnost takzvanosti virtuálních věcí …
tzn. tzv. materiálně nejsoucích, nicméně působících
JAKO KDYBY …
slovo virtální odtělesnilo se z latinského virtualis a virtus.
( …)
Vedle mne jsou zdi vždy; jsem z toho hnedle úplně vedle …
KDYBY ovinuto se spirálami rozcestníků v každém okamžiku …
v modální logice a v jiných disciplínách
(historie, lingvistika, fyzika, ekonomie,
kosmologie, poezie ad.) je kontrafakt
k jakékoli události nebo jakékoli situaci
KDYBY …
věcí dějící se nutně jak se vyskytuje tak
JAKO KDYBY …

KONTRAF/AKTUAL NENÍ VČEREJŠÍ …

KDYBY možné nutným bylo
dočista by se znemožnilo
zmizelo z očí … vyčišelo
vymalováno by bylo
už by mne nic nebolelo
KDYBYchom chramst …
chápali co je svoboda
KDYBYcho věděli co je to doba
na čtyři doby
jároš ššš léto podzim zima
čí je to vina?
KDYBYchom věděli … mňam
ale to ne
KDYBYchom chápali
za narození
honem skonem
kahanem KDYBY
světlo věčné ať nám svítí …

su bratrosesterství totální provázanost
su třetí ruka vesmíru
popírám míru
su hranicí
su předem za ni …í
su bezbraný
su sufix
su šlus ššš
plusmínus
KDYBY su bezbřehý

KDYBY neprostrčila mu čilost
hlavu dnem
čirost by nevyvrcholila
lila nestala by se orgas/mem
KDYBY spínací ššš špendlík
spona
ššš spona KDYBY
spánek s pankáči byl možný

KDYBY ty sebezobrazující se obzory
se nedohodly na podobě modly
na zapřenou
svobody
ššš
do nebe schody
bližního JAKO rekurz shody miluj

Kalendář akcí

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 

Nejbližší akce