CHRISTIANIA, obecně prospěšná společnost
Christiania - Brno, e-mail: christiania@email.cz, www.christiania.cz                                          GD