Causa Meziříčko aneb malý kurvy opět zasahují

Petice moc často nepodepisuji, protože leckdy zůstane u podpisu a skutek utek. Tentokrát skutek … černá stavba rybníčka v Meziříčku u Želetavy … Jak už to v českých luzích a hájích chodí … všímavý občan oznámil, že na soukromém pozemku Míry Skalického se místo černé skládky, kam odjakživa putovaly krámy, co se nevešly do šopy ani se nedaly prodat do šrotu, se objevil rybníček. Spíše než rybníček jde o zahradní jezírko, ale nešť.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice vyjadřujeme zásadní NESOUHLAS se zasypáním rybníčku na rozhraní pozemků 350/1, 351, 353, 354 v katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic a navrácením vymezené lokality do původního stavu. Rybníček zapadá do ekosystému lokality bývalého Brázdova mlýna. Vznikl vyčištěním bažiny a odstraněním černé skládky, kterou zde obyvatelé Meziříčka včetně zastupitelů tiše tolerovali. Dnes se v něm prokazatelně vyskytují chránění živočichové a rostliny.

Absurdní rozhodnutí úředníků Odboru životního prostředí MÚ Moravské Budějovice vrátit území do původní podoby znamená vytvořit zpětně černou skládku a jde proti zdravému rozumu a normálnímu uvažování člověka na počátku 21. století. Dosud nebyla v kraji Vysočina v posledních letech odstraněna jediná vodní nádrž. Rybníček je zakreslen i v mapách a územním členění obce Meziříčko!

Jsme přesvědčeni o tom, že jde ze strany obce, která má v zastupitelstvu členy KSČ(M), o šikanu Miroslava Skalického, jenž je svým alternativním způsobem života lidem vzpomínajícím s láskou a nostalgií na dobu před 17. listopadem 1989 trnem v oku. Připomínáme, že Miroslav Skalický je držitelem Ceny příběhu bezpráví. Jednání zastupitelů obce Meziříčko a úředníků MÚ Moravské Budějovice píše dějiny dalšího bezpráví.

Žádáme o legalizaci rybníčku, tj. zpětné vydání stavebného povolení. Doba plyne, 24 let po nadvládě jedné strany nebudeme ohýbat hřbet a žádáme o to i úředníky, kteří v této kauze figurují.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Petr Tomíšek, Rejskova 2330/13, 120 00 Praha 2

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Petr Tomíšek, Rejskova 2330/13, 120 00 Praha 2

Je tragikomické, jak se po X letech se vynoří problém … černá stavba jezírka … kdesi v Meziříčku v lese. Také by mě zajímalo, jak se úředník K. katastrálního úřadu, který pravděpodobně o Meziříčku nikdy neslyšel, o problému dozvěděl?! Ano … dictum simlex … udání. Vážení občané obce Meziříčko mají mezi sebou udavače. Úředník K. má na stole udání, vydá se o spisovny a zjistí, že na daném místě má být bažina. Náš úředník K. je pečlivý, zavolá na obecní úřad v Meziřířku a tam mu sdělí, jak se skutečně věci mají. V lokalitě bývalého Brázdova mlýna vzniklo načerno jezírko … Černá stavba, černá stavba … Úředník K. jedná jak mu zákon ukládá, jinak ani nelze … bylo by to zneužití pravomoci veřejného činitele … Úředník K. by také rozhodnutí mohl odložit na neučito, jenže zákon mu ukládá lhůtu … Potom přijde údání … nebude si srát do vlastního hnízda a vydá se cestou nejmenšího odporu …

Pan Skalický se cítí dotčen … taky já se pana Skalického dotknu, i když jsem se několikrát těšil jeho pohostinství a celá lokalita je jako z pohádky … Třetí odstavec si mohl odpustit … je totiž trapný. Rozhodně bych nemaskoval sousedské spory nostalgií po reálném socialismu a jeho jistotách … Fakt, že Míra Skalický je nositelem ceny ho nečiní nedotknutelným … Pochybuji, že v Meziříčku, krom horňáků a dolňáků, nějakou stranu mají.

Vrátím se zpět k petici … celý problém spočívá v dualitě legalita/legitimita. Jezírko je nelegální, avšak jeho existence v daný čas na daném místě je legitimní, dovolím si říct prospěšná … Antagonismus legální/legitimní je starý jako právo samo. Takový Raskolnikov na to spotřeboval tiskařské černi … Pan Skalický je osoba z masa a kostí a jakkoli je to absurdní, tak mu nezbývá než se chovat jako chytrá horákyně … Myslím, že Míra Skalický není biolog, ale pokud někdo z níže podepsaných vlastní příslušnou bumážku, mohl by Mírovi Skalickému vypracovat studii ekosystému jezírka a argumentovat jeho nezbytností v  ekologických nikách dané lokality. Myslím, že potom by měl úředník K. v Moravských Budějovicích krytá záda a vydal by dodatečné povolení. Norci z Meziřířka se na protitah těžko zmohou …

Na závěr si neodpustím doušku … Na Brázdově mlýně jsem strávil řadu krásných chvil a v příjemné společnosti vypil mnoho piv … bohužel akce typu technopárty se neobejdou, a Míra Skalický to z nás asi nejlíp ví, neb nese hlavní riziko, bez excesů. Nevím, do jaké míry se snaží spory s místnémi mírnit … Se starejma fotrama a jejich paňmámama moc nenadělá, ale mohl by jezírko zpřístupnit místním k rekreaci … Myslím, že děti by se pak přesvědčili, že pan Skalický není vlasatý živel, nýbrž milý pan mlynář …

Odkaz na petici: http://www.petice24.com/rybnicek_meziricko

Kalendář akcí

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31